VULL COMPRAR
49.228 immobles per triar
Descompte mitjà de 48.788 aconseguit en els darrers 2.466 habitatges venuts en els últims sis mesos
Sistema d’alertes perquè siguis el primer a assabentar-te quan un immoble baixa de preu
VULL VENDRE
133.233 compradors registrats, qualificats i ordenats per potencial de compra.
Clica aquí per saber quants van preguntar per un habitatge com el teu.
Amb les dades extretes de 20.566 immobles venuts, et podem orientar sobre quin és el preu real del teu habitatge en aquests moments
LA CERQUEM PER A TU

Digue'ns com és la casa dels teus somnis. Explica’ns de la forma més detallada possible com és l’habitatge que busques, quants dormitoris ha de tenir i per què, en quines zones el vols i per què, de quin pressupost disposes, quants sou en la família, edats, i quan la necessites. Amb tota aquesta informació farem una recerca exhaustiva per portar-te sense donar més voltes fins a la teva casa. Com més detallada, més ràpidament la trobarem.